Ziekte van Alzheimer

In Nederland heeft ongeveer 70 procent van de mensen met dementie heeft de ziekte van Alzheimer. De oorzaak van de ziekte van Alzheimer is nog onduidelijk. Bij deze ziekte kunnen de hersencellen steeds minder goed contact maken met elkaar en met de zenuwen die informatie naar en van de hersenen doorgeven.

Wie weet komt er nog eens een goede behandeling, een medicijn tegen Alzheimer, als medici de werking van onze hersenen doorgronden. Op dit moment zijn de mogelijke medicijnen en behandeling van de ziekte van Alzheimer nog beperkt. Voorlopig is de precieze werking van onze hersenen nog een mysterie. Wat we wel weten, is dat verschillende gebieden in de hersenen verschillende functies hebben. Zo komt de aansturing van onze spieren vanuit de kleine hersenen, bestuurt de hersenstam onze ademhaling, hartslag en bloeddruk en bevindt ons geheugen zich in de grote hersenen.

Nieuwe informatie die we via onze zintuigen binnenkrijgen, wordt tijdelijk opgeslagen in de hippocampus, dat is ons kortetermijngeheugen. Informatie die we belangrijk vinden of die met intense emoties gepaard gaat, wordt later opgeslagen op een andere plek in onze hersenen: ons langetermijngeheugen. Hier worden onze kennis van feiten, onze vaardigheden en onze persoonlijke historie bewaard. Door ze te gebruiken, trainen we de hersenen, blijft onze reactiesnelheid hoog en vergeten we weinig. Vanaf het 65ste levensjaar beginnen hersenen te slijten. Bij dementie sterven steeds meer hersencellen af, waardoor uiteindelijk alle hersengebieden aangetast worden.

De symptomen van dementie zijn dus zeer afhankelijk van het aangetaste hersengebied. De ziekte van Alzheimer begint met een beschadiging van de hippocampus; het kortetermijngeheugen gaat dus achteruit. Zo kunnen beginnend dementerenden dus nog wel de weg naar huis vinden omdat die informatie in hun langetermijngeheugen ligt opgeslagen. Maar ze verdwalen in een nieuwe omgeving. Vervolgens worden andere hersendelen aangetast, zoals de amandelklier, die emoties controleert, en delen van de hersenschors. Deze hersengebieden zijn verantwoordelijk voor het denken, spreken en beslissen.

Bij de ziekte van Alzheimer verloopt het ziekteproces geleidelijk; het geheugenverlies en de andere symptomen worden steeds sterker. De meeste symptomen kom je in alle stadia van de ziekte van Alzheimer wel tegen. De behandeling en benaderingswijze van de ziekte verschilt wel per fase. Alles waar je het hoofd bij moet houden meer inspanning.Het leren van nieuwe informatie, het onthouden van wat je net gezien of gehoord hebt, wordt moeilijker. Oriëntatiestoornissen in tijd, plaats en bij mensen.  Problemen met het gebruiken en begrijpen van taal (afasie), problemen met het herkennen van voorwerpen en geluiden om je heen en waar ze voor dienen (agnosie) en problemen met het uitvoeren van handelingen die je eerder wel kon uitvoeren; meestal is er vooral moeite met de volgorde van de verschillende deelhandelingen om tot iets te komen (apraxie). Er is een test ontwikkeld die de ziekte van Alzheimer aan kan tonen.