Wat is dementie?

dementie-benaderen-2Iedereen vergeet wel eens wat, helemaal als je ouder wordt. Betekent dat dat je meteen bang moet zijn voor dementie? Nee. Wel kan het een heleboel onrust wegnemen als het snel duidelijk wordt als er sprake is van dementie. Dementie is een ziekte, die je niet ontdekt in het ziekenhuis of in de spreekkamer van de dokter, maar bij symptomen thuis: bij het praten met vrienden, verliezen van spullen, vergeten van boodschappen. Vaak vraag je je eerst af of het aan jou ligt, of je het wel goed ziet, of er niet iets anders aan de hand is, maar als de signalen aanhouden kun je  niet meer om de ziekte van Alzheimer heen.

Hoe benader je iemand van wie je denkt dat hij Azheimer heeft? Als je praat over signalen van dementie met een dementerende in een beginnende fase van de ziekte kan die afwerend reageren, waardoor je er maar niet meer op terugkomt. Dit kan een moeilijke periode zijn, waarin je let op de symptomen van dementie. Onzekerheid en onmacht doen hun intrede in je eigen denken en beïnvloeden je relatie met degene die dementeert. Er bestaat een test voor dementie of Alzheimer, die wat houvast kan bieden bij eerste signalen of symptomen van dementie.

Op dit moment heeft ongeveer 20% van de mensen boven de 65 jaar last van dementie, en boven de 80 jaar is dit 30-35%. De kans dat het in je omgeving voorkomt is dus groot, en hoe ouder we worden, hoe meer mensen er last van krijgen.

Wat is dementie?

dementie-benaderenDementie is het gevolg van een ziekte van de hersenen, vaak is dat de ziekte van Alzheimer, maar ook  herseninfarcten of andere hersenaandoeningen kunnen dementie veroorzaken. De oorzaak van dementie ligt altijd in een aandoening van de hersenen. Hoewel er steeds meer onderzoek gedaan wordt naar deze hersenziekten, blijft het verloop van de ziekte en de symptomen per dementerende erg verschillend. Er is aangetoond dat de plaats in de hersenen waar dementie zich bevindt gevolgen heeft voor het verloop van de ziekte en de specifieke symptomen van dementie per patiënt. Bij de ziekte van Alzheimer verloopt het ziekteproces geleidelijk, waarbij het geheugenverlies en de andere symptomen steeds sterker worden.

Het belangrijkste symptoom van dementie zijn geheugenstoornissen. Het wordt steeds lastiger om nieuwe informatie te onthouden en om oude informatie op te roepen. Sterker nog, het lijkt alsof  herinneringen willekeurig verdwijnen. Dit begint met vergeetachtigheid tot het moment dat iemand continue in een vroegere  periode van zijn leven lijkt te leven.

Andere symptomen zijn het niet meer goed kunnen praten, lezen en schrijven. Zo zie je mensen ineens zoeken naar woorden, stotteren en een ander handschrift krijgen. Ook zijn dementerenden plotseling niet meer in staat om een simpele dagelijkse handeling uit te voeren, zoals het inschenken van een kopje koffie, of het dichtknopen van hun blouse. Ze herkennen dingen niet meer, zoals een boek, of een vork, en weten niet wat ze er mee moeten.

Dementie is een ziekte met een ingrijpend effect op het sociaal leven van degene die dementeert. Als gevolg van dementie raak je de mogelijkheden kwijt om normaal contact te hebben met anderen. Het is normaal dat je weet hoe laat het is, welke dag het is, hoe anderen heten, waar je woont en ga zo maar door. Op het moment dat het vermogen om de juiste tijd, plaats en persoon te weten gaat haperen, beginnen de problemen voor de dementerende en zijn omgeving zichtbaar te worden. Hoe de omgeving omgaat met dementie en deze symptomen

De sociale gevolgen van de ziekte hebben grote weerslag op het psychisch welbevinden van de dementerende. Onzekerheid, machteloosheid en afzondering kunnen iemands gedrag veranderen.   Dementerende mensen hebben bijvoorbeeld meer kans op een depressie dan anderen. Benaderingswijze van familie en anderen zijn heel belangrijk.