Vasculaire dementie

Een veelvoorkomende soort dementie is vasculaire dementie. Deze vorm is verantwoordelijk voor 20% van mensen met dementie. De oorzaak van Vvsculaire dementie is een zuurstoftekort van de hersenen, waardoor ze beschadigd raken (een herseninfarct). Het begin van vasculaire dementie is acuut, van het ene op het andere moment is iemand dement. Dat in tegenstelling tot de ziekte van Alzheimer, die langzaam en onopgemerkt begint.

Vasculaire dementie is duidelijk te onderscheiden van andere soorten door de eerste symptomen. Als er plotseling functies wegvallen is waarschijnlijk sprake van vasculaire dementie. Het verloop van deze vorm van dementie is onvoorspelbaar elke keer als zich weer een infarct voordoet, is een verslechtering te zien. Tussen de verslechteringen door blijft de ziekte stabiel. Deze vorm van dementie komt vooral voor bij ouderen, en ontstaat doorgaans tussen de 65 en 75 jaar, maar kan ook op jongere leeftijd voorkomen. Het geheugen van een dementerende met vasculaire dementie functioneert wisselend. Delen van het geheugen zijn vaak nog onbeschadigd, waardoor sommige herinneringen helemaal intact zijn. Behalve een benaderingswijze passend bij deze vorm van dementie, is er geen behandeling mogelijk.

Verschijnselen vasculaire dementie

Als eerste verschijnsel van vasculaire dementie valt vergeetachtigheid vaak niet op. Eerder valt op een vertraging van de snelheid van het denken, praten of bewegen. Er kunnen problemen met het gebruiken en begrijpen van taal zijn, met het herkennen van voorwerpen of het uitvoeren van dagelijkse handelingen.

Bij vasculaire dementie zijn de geheugen- en oriëntatieproblemen in eerste instantie veel minder opvallend dan bij de ziekte van Alzheimer.

Als gevolg van de hersenbeschadiging kan een verlamming, spierverstijving of gevoelsverlies ontstaan. Hierdoor kunnen er problemen optreden met lopen, spreken, slikken of plassen. Er kan een nieuwe beroerte optreden, waarna nieuwe verschijnselen optreden of bestaande verschijnselen verergeren. Ook zijn er lichamelijke ongemakken die een gevolg zijn van de hart- en vaataandoeningen, zoals pijn op de borst, kortademigheid of vochtophoping.

Mensen met vasculaire dementie kunnen zich lang bewust blijven van hun achteruitgang. Dit kan leiden tot sombere of juist opstandige gevoelens. De buien van een persoon met dementie kunnen snel wisselen en extreem zijn.