Lewy Body dementie

De naam Lewy Body ziekte is ontleend aan de typische veranderingen die optreden in de hersenen. Lewy Body’s zijn abnormale inkapselingen van eiwit-bevattend materiaal in hersencellen, deie de symptomen van dementie veroorzaken, typisch voor deze vorm. Het is een veel voorkomende vorm van dementie, en 15-25% van de dementerenden voor.

Kenmerken Lewy Body dementie

Deze vorm van dementie begint meestal bij mensen tussen de 50 en de 80 jaar. Zoals vasculaire dementie heeft Lewy Body dementie een wisselend verloop. Verschijnselen van Lewy Body dementie zijn:

  • aandachtstoornissen
  • vertraging in denken en handelen
  • verminderde geestelijke flexibiliteit.

Bij de meeste mensen vormen psychiatrische symptomen de eerste klachten van de ziekte. Vaak begint de ziekte met verwardheid, eventueel visuele hallucinaties en verandering van het gedrag. Het geheugen en taalgebruik kunnen afwisselend in orde en verstoord zijn.

Bij Lewy Body dementie is sprake van verschijnselen van parkinsonisme. Parkinsonisme betekent het voorkomen van verschijnselen die te zien zijn bij mensen met de ziekte van Parkinson zoals trillen, stijfheid, langzame beweging, en een gebogen houding. In een latere fase van de ziekte is vaak verpleeghuiszorg nodig. Het is belangrijk te letten op de omgeving en de zorg, die belevingsgericht moeten zijn, met professionals die gewend zijn aan het omgaan met deze vorm van dementie.