Category Archives: Dementie

Alzheimer in Nederland

martijn croweDementie betekent letterlijk: zonder geest. Tot de negentiende eeuw noemden we in Europa iedereen dement die gek gedrag vertoonde, ook ouderen die gedrag vertoonden wat we tegenwoordig bij dementie vinden horen. Heel lang dachten we in Europa dat iedereen die ouder werd, nu eenmaal last kreeg van deze symptomen. Ouderen werden sowieso als gek, moeilijk en egoïstisch gezien in die tijd. Pas toen dokter Alzheimer in hersenen van overleden ouderen aantasting van de hersenen ontdekte, kreeg de ziekte een eigen naam: de ziekte van Alzheimer.

Continue reading

Wat is dementie?

dementie-benaderen-2Iedereen vergeet wel eens wat, helemaal als je ouder wordt. Betekent dat dat je meteen bang moet zijn voor dementie? Nee. Wel kan het een heleboel onrust wegnemen als het snel duidelijk wordt als er sprake is van dementie. Dementie is een ziekte, die je niet ontdekt in het ziekenhuis of in de spreekkamer van de dokter, maar bij symptomen thuis: bij het praten met vrienden, verliezen van spullen, vergeten van boodschappen. Vaak vraag je je eerst af of het aan jou ligt, of je het wel goed ziet, of er niet iets anders aan de hand is, maar als de signalen aanhouden kun je  niet meer om de ziekte van Alzheimer heen.

Hoe benader je iemand van wie je denkt dat hij Azheimer heeft? Als je praat over signalen van dementie met een dementerende in een beginnende fase van de ziekte kan die afwerend reageren, waardoor je er maar niet meer op terugkomt. Dit kan een moeilijke periode zijn, waarin je let op de symptomen van dementie. Onzekerheid en onmacht doen hun intrede in je eigen denken en beïnvloeden je relatie met degene die dementeert. Er bestaat een test voor dementie of Alzheimer, die wat houvast kan bieden bij eerste signalen of symptomen van dementie.

Op dit moment heeft ongeveer 20% van de mensen boven de 65 jaar last van dementie, en boven de 80 jaar is dit 30-35%. De kans dat het in je omgeving voorkomt is dus groot, en hoe ouder we worden, hoe meer mensen er last van krijgen. Continue reading

Mijn partner wordt dement

Een praktische gids voor de verzorgende familie

mijn-partner-wordt-dementIn 2012 is het boek uitgekomen ‘Mijn partner wordt dement. Een praktische gids voor de verzorgende familie.‘ Dit boek is bedoeld voor mensen die een naaste hebben die dementie of Alzheimer heeft.

Op dit moment zijn er in Nederland 250.000 mensen met dementie, waarvan er 190.000 thuis wonen. Er zijn 1,5 miljoen mensen die dagelijks zorgen voor hun dementerende partner, ouder of familielid. Ieder van hen wordt dagelijks geconfronteerd met de vraag ‘Wat kan ik doen?’ Voor hen is dit boek geschreven.

Omdat we allemaal ouder worden neemt het aantal patiënten toe, boven de 80 jaar is 35% van de mensen dement. Voor de patiënt is dement worden een angstig gevoel. Hij verliest de grip op zijn eigen gedachten en zijn omgeving. Een naar proces van toenemende paniek en vergeetachtigheid.

Als familie of vriend voelt u zich vaak machteloos. Alles lijkt te veranderen, zonder dat u er grip op heeft. Met een toenemende terugtredende overheid, komt er steeds meer zorg te liggen bij de familie. Hoe u zelf zo goed mogelijk voor uw naaste kunt zorgen, en de zorg ook dragelijk houdt, is en vraag die in dit boek beantwoord wordt.

Mijn partner wordt dement is een praktische gids die de familie wilt helpen om de demente thuis te verzorgen. Dementie is een ziekte die uw leven ingrijpend verandert. Dit boek is er om u en uw omgeving te laten begrijpen wat er gebeurd tijdens het dementieproces en nog gaat gebeuren. Naast alles wat u wilt weten over dementie en praktische tips om uw leven samen met uw partner makkelijker te maken, bevat het boek oefeningen om u te helpen om te gaan met uw partner of naaste.

Het geeft ook helder weer wat het moment is waarop de patiënt beter naar een verzorgings- of verpleeghuis kan gaan. Een van de lastigste momenten voor familie, omdat er altijd, zelfs tegen beter weten in, hoop blijft op verbetering.

martijn croweOok wordt er een heldere visie gegeven op waar een verzorgings- en verpleeghuis aan dienen te voldoen, zodat u als familie een passend verblijf kunt zoeken.

U kunt het boek bestellen en deelnemen aan een forum met andere naasten van mensen met dementie op de website Mijn partner wordt dement. Het boek is geschreven door dementiespecialist Sabya van Elswijk.

Ziekte van Alzheimer

In Nederland heeft ongeveer 70 procent van de mensen met dementie heeft de ziekte van Alzheimer. De oorzaak van de ziekte van Alzheimer is nog onduidelijk. Bij deze ziekte kunnen de hersencellen steeds minder goed contact maken met elkaar en met de zenuwen die informatie naar en van de hersenen doorgeven.

Wie weet komt er nog eens een goede behandeling, een medicijn tegen Alzheimer, als medici de werking van onze hersenen doorgronden. Op dit moment zijn de mogelijke medicijnen en behandeling van de ziekte van Alzheimer nog beperkt. Voorlopig is de precieze werking van onze hersenen nog een mysterie. Wat we wel weten, is dat verschillende gebieden in de hersenen verschillende functies hebben. Zo komt de aansturing van onze spieren vanuit de kleine hersenen, bestuurt de hersenstam onze ademhaling, hartslag en bloeddruk en bevindt ons geheugen zich in de grote hersenen.

Nieuwe informatie die we via onze zintuigen binnenkrijgen, wordt tijdelijk opgeslagen in de hippocampus, dat is ons kortetermijngeheugen. Informatie die we belangrijk vinden of die met intense emoties gepaard gaat, wordt later opgeslagen op een andere plek in onze hersenen: ons langetermijngeheugen. Hier worden onze kennis van feiten, onze vaardigheden en onze persoonlijke historie bewaard. Door ze te gebruiken, trainen we de hersenen, blijft onze reactiesnelheid hoog en vergeten we weinig. Vanaf het 65ste levensjaar beginnen hersenen te slijten. Bij dementie sterven steeds meer hersencellen af, waardoor uiteindelijk alle hersengebieden aangetast worden.

De symptomen van dementie zijn dus zeer afhankelijk van het aangetaste hersengebied. De ziekte van Alzheimer begint met een beschadiging van de hippocampus; het kortetermijngeheugen gaat dus achteruit. Zo kunnen beginnend dementerenden dus nog wel de weg naar huis vinden omdat die informatie in hun langetermijngeheugen ligt opgeslagen. Maar ze verdwalen in een nieuwe omgeving. Vervolgens worden andere hersendelen aangetast, zoals de amandelklier, die emoties controleert, en delen van de hersenschors. Deze hersengebieden zijn verantwoordelijk voor het denken, spreken en beslissen.

Bij de ziekte van Alzheimer verloopt het ziekteproces geleidelijk; het geheugenverlies en de andere symptomen worden steeds sterker. De meeste symptomen kom je in alle stadia van de ziekte van Alzheimer wel tegen. De behandeling en benaderingswijze van de ziekte verschilt wel per fase. Alles waar je het hoofd bij moet houden meer inspanning.Het leren van nieuwe informatie, het onthouden van wat je net gezien of gehoord hebt, wordt moeilijker. Oriëntatiestoornissen in tijd, plaats en bij mensen.  Problemen met het gebruiken en begrijpen van taal (afasie), problemen met het herkennen van voorwerpen en geluiden om je heen en waar ze voor dienen (agnosie) en problemen met het uitvoeren van handelingen die je eerder wel kon uitvoeren; meestal is er vooral moeite met de volgorde van de verschillende deelhandelingen om tot iets te komen (apraxie). Er is een test ontwikkeld die de ziekte van Alzheimer aan kan tonen.

Vasculaire dementie

Een veelvoorkomende soort dementie is vasculaire dementie. Deze vorm is verantwoordelijk voor 20% van mensen met dementie. De oorzaak van Vvsculaire dementie is een zuurstoftekort van de hersenen, waardoor ze beschadigd raken (een herseninfarct). Het begin van vasculaire dementie is acuut, van het ene op het andere moment is iemand dement. Dat in tegenstelling tot de ziekte van Alzheimer, die langzaam en onopgemerkt begint.

Vasculaire dementie is duidelijk te onderscheiden van andere soorten door de eerste symptomen. Als er plotseling functies wegvallen is waarschijnlijk sprake van vasculaire dementie. Het verloop van deze vorm van dementie is onvoorspelbaar elke keer als zich weer een infarct voordoet, is een verslechtering te zien. Tussen de verslechteringen door blijft de ziekte stabiel. Deze vorm van dementie komt vooral voor bij ouderen, en ontstaat doorgaans tussen de 65 en 75 jaar, maar kan ook op jongere leeftijd voorkomen. Het geheugen van een dementerende met vasculaire dementie functioneert wisselend. Delen van het geheugen zijn vaak nog onbeschadigd, waardoor sommige herinneringen helemaal intact zijn. Behalve een benaderingswijze passend bij deze vorm van dementie, is er geen behandeling mogelijk.

Continue reading

Lewy Body dementie

De naam Lewy Body ziekte is ontleend aan de typische veranderingen die optreden in de hersenen. Lewy Body’s zijn abnormale inkapselingen van eiwit-bevattend materiaal in hersencellen, deie de symptomen van dementie veroorzaken, typisch voor deze vorm. Het is een veel voorkomende vorm van dementie, en 15-25% van de dementerenden voor.

Continue reading

Behandeling van dementie

Voor sommige vormen van dementie zijn medicijnen beschikbaar. Als zij aanslaan, kunnen ze het dementieproces vertragen. Tot nu toe is er nog niets ontdekt dat de ziekte van Alzheimer kan genezen. De arts of specialist zal onderzoeken welke soort dementie de dementerende heeft en kijken welke medicatie daarbij zou kunnen helpen. De behandeling is vooral gericht om op een andere manier met elkaar om te gaan en op aanpassingen in de omgeving van de dementerende. Verder is het voor een dementerende oudere belangrijk om lichamelijk en geestelijk actief te blijven, want dat vertraagt het dementieproces.

Continue reading