Behandeling van dementie

Voor sommige vormen van dementie zijn medicijnen beschikbaar. Als zij aanslaan, kunnen ze het dementieproces vertragen. Tot nu toe is er nog niets ontdekt dat de ziekte van Alzheimer kan genezen. De arts of specialist zal onderzoeken welke soort dementie de dementerende heeft en kijken welke medicatie daarbij zou kunnen helpen. De behandeling is vooral gericht om op een andere manier met elkaar om te gaan en op aanpassingen in de omgeving van de dementerende. Verder is het voor een dementerende oudere belangrijk om lichamelijk en geestelijk actief te blijven, want dat vertraagt het dementieproces.

Medicatie Dementie

De medicijnen voor dementie werken vooral op het terrein van het geheugen, taalgebruik en dagelijks handelen. De medicijnen genezen dus niet de beschadiging van de hersenen, en de aantasting blijft. De medicijnen tegen de ziekte van Alzheimer zijn onder te verdelen in twee groepen: acetylcholine-esterase-remmers en NMDA-antagonisten.

In Nederland zijn drie middelen: Rivastigmine (Exelon), Galantamine (Reminyl) en Memantine (Ebixa). Rivastigmine en Galantamine mogen alleen door de specialist worden voorgeschreven. Bij behandeling treden bij sommige patiënten treden bijwerkingen als misselijkheid, diarree en vermoeidheid op.

Acetylcholine-esterase-remmers

In de hersenen van mensen met de ziekte van Alzheimer is de concentratie van neurotransmitter acetylcholine verlaagd. Neurotransmitters zijn chemische stoffen die in de hersenen informatie overbrengen. Een tekort aan deze stof leidt tot geheugenstoornissen.  Dankzij de medicatie verhoogt de concentratie acetylcholine en zijn de zenuwcellen beter in staat informatie op elkaar over te dragen en verminderen de symptomen van de dementie. Het middel is tot nu toe geschikt voor mensen met een licht tot matig-ernstige ziekte van Alzheimer. Ook wordt dit middel toegepast bij mensen met een Lewy body dementie om de gedragsveranderingen en hallucinaties te beïnvloeden. De ziekte stabiliseert of verbetert tijdens de eerste negen à twaalf maanden van de behandeling bij ongeveer 10% van de mensen. Daarna nemen de ziekteverschijnselen weer toe.

NMDA-antagonisten

NMDA-antagonisten verlagen de hoeveelheid van een stof (glutamaat) in de hersenen die prikkels overdraagt. Indien er teveel van deze stof aanwezig is, wordt de signaaloverdracht verstoord en op den duur kan de stof hersencellen beschadigen.

In onderzoek lijken patiënten die NMDA-antagonisten gebruiken minder snel achteruit te gaan in hun verstandelijke vermogens. Dit wordt in Nederland gebruikt bij mensen met een matig ernstige tot ernstige vorm van de ziekte van Alzheimer.

Een voorbeeld is memantine (Ebixa).

Onderzoek laat zien dat memantine een positief effect heeft op het dagelijks functioneren en de zelfredzaamheid van mensen met Alzheimer.

Overige Dementie

Vasculaire dementie kan vooralsnog niet behandeld worden. Schade aan het hersenweefsel in onomkeerbaar. Soms is het echter wel mogelijk bijkomende verschijnselen te behandelen, zoals sombere of angstige gevoelens en hallucinaties. Vaak ook zal men proberen de onderliggende hart- of vaatziekte te behandelen om verdere schade zo veel mogelijk te beperken.

Lewy Body dementie kan vooralsnog niet genezen of afgeremd worden met geneesmiddelen. Bij Lewy Body dementie is er vaak sprake van bewustzijnsveranderingen en hallucinaties. Hiervoor worden normaal gesproken vaak neuroleptica (anti-psychotica) voorgeschreven. Mensen met Lewy Body dementie zijn hier echter overgevoelig voor. Cholinesteraseremmers zijn ook bij Lewy Body dementie effectief in het bestrijden van de symptomen van dementie.

Voor de symptomen van frontotemporale dementie zijn geen medicijnen, wel bestaan er medicijnen die ontremd gedrag tegen gaan.

U kunt meer lezen over omgaan met dementie, meer begrip en tips kunnen helpen om de ziekte dragelijker te maken. Het is ook bewezen dat lichamelijke en geestelijke activiteiten zorgen dat de dementie langzamer vordert.